Visie en Missie

Visie

 

Wij zijn een breed georiënteerd en transparante politieke beweging die als visie heeft een welvarend, vreedzaam en harmonieuze samenleving waarbij sociale gelijkheid voor iedereen is en die eerlijk en doelgericht het land wil besturen.

 

Wij pleiten voor een actieve samenleving die de bestuurders c.q. machthebbers ter verantwoording kunnen roepen, een samenleving waarin onze grondwet waardevolle en feitelijke voordelen oplevert voor een ieder en in het bijzonder de minderbedeelden.

Missie

 

Het versterken van de democratie door middel van het bevorderen van 'good governance', democratisch bestuur en sociale rechtvaardigheid.

 

Het opbouwen van onze democratie door activisme, educatie en goede samenwerking.

 

Het in stand houden van een gemeenschapsorganisatie die altijd open staat en bereikbaar is voor een ieder,ongeacht ras, geslacht, geloof minderbedeelden en jongeren.

 

Het creëren van een sociaal en economisch milieu, waarbij een duurzame ontwikkeling garant staat voor de toekomstige generatie.

 

Het bewerkstelligen van gelijke kansen voor een ieder op elk gebied.

 

Centraal in onze politieke partij staat als fundamentele overtuiging dat elke burger in een gelijkwaardige en eerlijke gemeenschap moet wonen, waarbij het verschil van opinie wordt gerespecteerd en geaccepteerd en er geen onderdrukking wordt getolereerd.

Waarden

 

Wij geloven in verantwoordelijkheid, openheid en doeltreffendheid.

 

Wij geloven dat versterking van de democratie boven politieke partij affiliatie moet staan.

 

Wij geloven in de versterking van een meer partijen democratisch systeem.

 

Wij geloven in het pleiten voor een uitgebreide participatie in het bestuurlijk en politiek systeem.

 

Wij geloven in het bevorderen van een gemeenschap, waarbij een ieder zeggenschap en betrokkenheid heeft.

 

Wij geloven in doelgerichtheid, bewustwording en capaciteitsbevordering.

 

Wij geloven in het verantwoordelijk gebruik van financiële en organisatorische middelen.

 

Wij streven en geloven in het werken volgens de meest eerbare, ethische normen en waarden.

 

Wij geloven bij het afsluiten van zakelijke beslissingen, die worden uitgevoerd volgens ethische normen en waarden.

 

Wij geloven dat onze missie een niet traditionele aanpak vergt, die zich richt op de oorsprong van de problemen in onze gemeenschap.

 

Wij verwelkomen een ieder en zijn tegen discriminatie in welke vorm dan ook, ras, kleur, religie, sexuele geaardheid, geslacht, leeftijd, fysieke tekortkomingen en herkomst.