Ons doel

Ons doel

 

Een gemeenschap waarbij een ieder een baan kan krijgen in een groeiende economie.

 

Een gemeenschap waar mensenrechten gewaardeerd en gerespecteerd worden en waarbij een ieder een eerlijke kans krijgt op een beter leven.

 

Een gemeenschap waar de seniore burgers en minderbedeelden een waardevol leven kunnen lijden met de zekerheid van goede sociale voorzieningen.

 

Een gemeenschap met een gezond structureel educatief systeem, gezonde voeding, optimale medische voorzieningen, betaalbare huisvesting, veilige straten en een milieu vriendelijke omgeving die voor een ieder beschikbaar is.

 

Een gemeenschap waarbij wij erkennen dat de versterking van de familie en de bescherming van onze kinderen centraal staat.

 

Een gemeenschap die discriminatie gebaseerd op ras, geslacht, leeftijd, kleur, geloof, nationaliteit, religie, etnische identiteit, sexuele geaardheid, economische status, filosofische overtuiging en of lichamelijke handicap veroordeeld. Een regering die er met urgentie en harde hand aan zal werken om zulke discriminerende handelingen volgens ons wettelijk systeem te bestrijden.

 

Dit is ons doel en onze belofte...